Molecular mechanisms of mTOR regulation by stress

Alexander Martin Heberle, Mirja Tamara Prentzell, Karen Van Eunen, Barbara Marleen Bakker, Sushma Nagaraja Grellscheid, Kathrin Thedieck

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
279 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere970489
Aantal pagina's16
TijdschriftMolecular & Cellular Oncology
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 3-apr.-2015

Citeer dit