Molecular mechanisms of platelet-mediated liver regeneration after partial hepatectomy

Marc Kirschbaum

  Onderzoeksoutput

  1580 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De lever heeft een enorm regeneratief vermogen nadat een deel van de lever verwijderd is of nadat schade door toxines is ontstaan. Rond 70% van de lever van een mens kan veilig verwijderd worden door middel van een partiële leverresectie. Dit zou noodzakelijk kunnen zijn bij patiënten met levercancer. Terwijl de lever in sommige gevallen dankzij het regeneratief vermogen kan herstellen, zijn er patiënten die uiteindelijk aan leverinsufficiëntie overleiden omdat de therapeutische opties erg gelimiteerd zijn. Daarom is er belangstelling om nieuwe therapeutische opties voor patiënten met leverinsufficiëntie te ontwikkelen. Bloedplaatjes staan bekend voor hun hemostatische functies toch is er recent ontdekt dat bloedplaatjes ook betrokken zijn bij de stimulatie van leverregeneratie. De molekulaire mechanismes achter bloedplaatjes gemedieerde leverregeneratie zijn grotendeels nog onduidelijk.
  In dit proefschrift worden de resultaten van verschillende in vitro en in vivo studies beschreven waarbij de onderliggende molekulaire mechanisms van bloedplaatjes gemedieerde leverregeneratie onderzocht worden. Op dit moment wordt er aangenomen dat groeifactoren, die in bloedplatjes opgeslaan zijn leverregeneratie bevorderen. In tegenstelling, hebben wij in een prospectieve klinische studie aangetoond dat er geen bewijs te vinden is dat deze groeifactoren daadwerkelijk betrokken zijn bij leverregeneratie. In een in vitro studie hebben wij een nieuwe mechansime opgehelderd, waarbij bloedplaatjes de groei van levercellen stimuleren. Wij hebben ontdekt dat bloedplaatjes (die geen celkern hebben en dus ook geen DNA) hun RNA kunnen overdragen aan de levercellen, die hiervan weer eiwitten kan maken. Dit proces is essentieel voor de stimulatie van levercellen door bloedplaatjes. Verder hebben wij in vivo modellen bloedplaatjes interactie met de regenererende lever bestudeerd. Deze studies hebben een “sleutel molecuul” te voorschijn gebracht dat cruciaal is voor de bloedplaatjes influx in de resterende lever en de leverregenertie.
  De studies die in dit proefschrift beschreven worden hebben voor beter inzicht in de molekulaire mechanismes betrokken bij bloedplaatjes gemedieerde leverregeneratie gezoorgd en potentiële nieuwe therapeutisch opties te voorschijn gebracht.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lisman, Ton, Supervisor
  • Porte, Robert, Supervisor
  Datum van toekenning4-okt.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-92679-10-9
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit