Molecular motors in new media

Onderzoeksoutput

799 Downloads (Pure)

Samenvatting

Moleculaire motoren zijn biologische machines die verantwoordelijk zijn voor de meeste vormen van beweging in de cel. In Groningen is de afgelopen 20 jaar uitgebreid onderzoek verricht naar synthetische motoren. Deze moleculen zijn geïnspireerd op biologische motoren en kunnen onder invloed van licht om hun as draaien. De fundamentele eigenschappen van synthetische motoren worden inmiddels goed begrepen en eigenschappen als draaisnelheid en absorptiegolflengte kunnen naar wens aangepast worden. In de laatste jaren beginnen de eerste toepassingen voor synthetische motoren te verschijnen. Deze zijn gevarieerd en kunnen liggen in bijvoorbeeld slimme materialen of katalyse. Biologische toepassingen zijn op dit moment zeldzaam omdat het type moleculaire motor dat gebruikt wordt hydrofoob is, d.w.z. ze lossen niet op in water. Moleculaire schakelaars worden met veel succes gebruikt om verschillende belangrijke processen in de cel te reguleren; ook voor moleculaire motoren liggen de mogelijkheden open. In dit proefschrift worden de eerste stappen gezet in de richting van succesvolle toepassing van synthetische moleculaire motoren in biologische omgevingen. Door middel van aanpassingen aan de structuur kan de motor oplossen en opereren in water, terwijl ook rotatie in een model voor het celmembraan bestudeerd wordt. Verder worden moleculaire motoren toegepast om de structuur van DNA te beïnvloeden en in fotofarmacologie, het onderzoeksveld waarin licht gebruikt wordt om de activiteit van geneesmiddelen te reguleren. Dit proefschrift zal daarom een basis vormen voor vervolgonderzoek waarin biologische functies van toenemende complexiteit door middel van licht beïnvloed en gecontroleerd kunnen worden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Feringa, Ben L., Supervisor
  • Szymanski, Wiktor, Co-supervisor
Datum van toekenning24-nov-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0090-7
Elektronische ISBN's978-94-034-0000-6
StatusPublished - 2017

Citeer dit