Moleculaire pathologie bij tumorclassificatie: heden en toekomst van de moleculaire revolutie

Stefan M Willems, Willemijn Engelsman-Theelen, J L G Hans Blaauwgeers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

De wijze waarop we somatische ziekten indelen verandert snel. waar vroeger bevindingen met het blote oog leidend waren en later microscopische kenmerken van het weefsel, worden ziekten in toenemende mate geclassificeerd op basis van hun moleculaire eigenschappen. Door deze ‘mole-culaire revolutie’ omvat de diagnostische classificatie steeds meer predictieve kenmerken. Parallel hieraan verva-gen ook de grenzen tussen de medische disciplines.
Vertaalde titel van de bijdrageMolecular pathology in tumour classification: the present and future molecular revolution
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerA7364
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume158
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • Forecasting
  • Genetic Techniques
  • Humans
  • Immunohistochemistry
  • Molecular Diagnostic Techniques/methods
  • Neoplasms/classification
  • Pathology, Clinical/trends
  • Pathology, Molecular/trends

Citeer dit