Molecular relationships in the seaweed genus Cladophora

Petrus Vincentius Maria Bot

  Onderzoeksoutput

  38 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • van den Hoek, Christiaan, Supervisor
  • van Delden, Wilke, Supervisor
  Datum van toekenning14-feb-1992
  Uitgever
  StatusPublished - 14-feb-1992

  Citeer dit