Molecular systems for smart materials: spectroscopic and electrochemical studies, from solution to surfaces

Hella Logtenberg

Onderzoeksoutput

1417 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van intelligente moleculaire systemen besproken. Deze intelligente systemen bestaan uit moleculen die onder invloed van een prikkel (bijvoorbeeld licht of stroom) een verandering ondergaan in de eigenschappen van het materiaal (bijvoorbeeld de kleur of de geleidbaarheid). Deze verandering wordt veroorzaakt door een verandering op moleculair niveau, bijvoorbeeld een andere lading of nieuwe structuur. Responsieve systemen komt men in vele varianten tegen. In dit proefschrift worden verschillende benaderingen in de ontwikkeling van intelligente moleculaire systemen gepresenteerd. Het moleculair ontwerp is slechts de eerste stap van de uitdaging, de analyse van een gevormd materiaal is minstens zo belangrijk. In dit proefschrift wordt een combinatie van technieken gebruikt voor de analyse van gemodificeerde oppervlakken. Een belangrijke toepassing van responsieve materialen is in de beïnvloeding van stroming door microfluide kanalen, welke ongeveer de dikte van een haar hebben (100 micrometer). In deze kleine kanalen heeft het oppervlak een groot effect op het soort stroming dat waargenomen wordt, hierdoor kunnen microkanalen gebruikt worden als methode om het effect van de schakeling in responsieve oppervlaktes waar te nemen. Vijf verschillende routes in de ontwikkeling van intelligente moleculaire systemen worden behandeld. Ieder project bevat slechts een klein deel van de puzzel, waarvan de oplossing de toepassing van responsieve materialen mogelijk zal maken. Zoals bij elk onderzoeksproject blijven er voldoende uitdagingen over om in de toekomst verder te bestuderen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Browne, Wesley, Supervisor
  • Feringa, Ben L., Supervisor
  • Verpoorte, Elisabeth, Supervisor
Datum van toekenning1-mrt-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036759274
Elektronische ISBN's9789036759267
StatusPublished - 2013

Citeer dit