Mollusk Shells in Troia, Yenibademli, and Ulucak, An Archaeomalacological Approach to the Environment and Economy of the Aegean

Wietske Prummel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)137-138
Aantal pagina's2
TijdschriftPraehistorische Zeitschrift
Volume86
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011

Citeer dit