Momentary assessment studies of gene-environment interactions

Jim Van Os, Marieke Wichers, Philippe Delespaul, Nele Jacobs, Gunter Kenis, Inez Myin-Germeys, Frenk Peeters, Cecile Henquet

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)21S-21S
Aantal pagina's1
TijdschriftBiological Psychiatry
Volume61
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 15-apr-2007
Extern gepubliceerdJa
Evenement62nd Annual Scientific Meeting of the Society-of-Biological-Psychiatry - , Canada
Duur: 1-jan-2007 → …

Citeer dit