Money and space in the Netherlands: Introduction to the 2002 maps

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)120-122
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume93
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2002

Citeer dit