Money, coordination and prices

S.G. van der Lecq

Onderzoeksoutput

126 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Ees, Hans, Supervisor
  • Kuipers, Simon, Supervisor
Datum van toekenning10-sep-1998
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1998

Citeer dit