Monitor: Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI-Monitor)

Sigrid M Mohnen, Talitha L Feenstra, Gerrie Cw Wendel-Vos, G. A. de Wit

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Met de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) werken volwassenen aan hun leefstijl. Er is hierbij aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek. De interventie valt sinds 2019 onder de basisverzekering. Het RIVM volgt de komende jaren de resultaten van de gecombineerde leefstijlinterventie op de voet en zal hierover twee keer per jaar rapporteren. Zo wordt duidelijk of de GLI (kosten)effectief is en of het aanbod moet worden aangevuld voor specifieke doelgroepen.

In deze monitor staan de eerste feiten en cijfers over de GLI. Het RIVM heeft hiervoor de beschikbare declaratiegegevens van deelnemers onderzocht (peildatum 31 oktober 2019). Deze gegevens zijn verzameld via Vektis. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieBilthoven
UitgeverRIVM
OutputmediaOnline
Grootte4 pages
StatusPublished - dec-2019

Citeer dit