Mono- and dinuclear late transition metal complexes based on phosphorus and nitrogen ligands

Esther Karoline van den Beuken

Onderzoeksoutput

465 Downloads (Pure)

Samenvatting

Katalysatoren, deeltjes die in een zeer kleine hoeveeldheid een chemische reaktie kunnen versnellen, zijn in het hedendaagse leven niet meer weg te denken. Ze worden onder andere gebruikt in de produktie van benzine, plastics, verven, rubbers, lijmen en medicijnen en komen voor in wasrniddelen. Bovendien zijn wij zelf een grootverbruiker van katalysatoren. In ons lichaam worden veel processen versneld door natuurlijke katalysatoren: enzymen. Wanneer katalysatoren zich in oplossing bevinden, spreekt men van homogene katalyse. In dit type katalyse wordt vaak gebruik gemaakt van een metaal dat in een omhulsel, een zogenaamd ligand, is geplaatst. De kunst is om door middel van een goede combinatie van metaal en ligand een nieuwe, selectievere of snellere katalysator te maken dan de bestaande. Tijdens de bestudering van katalytische reakties is gebleken dat soms twee metalen met elkaar moeten samenwerken om de reaktie te laten verlopen. Dit is de reden dat het actieve gedeelte van sommige enzymen twee metalen bevat; doordat deze metalen dicht bij elkaar zitten (3.5 - 6 A), kunnen de metalen met elkaar communiceren en op deze manier de reaktie laten verlopen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Feringa, Ben L., Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1997

Citeer dit