Mono- and dinuclear transition metal complexes based on phosphorus and nihogen ligands

E. van de Beuken

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Toekennende instantie
  • Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Feringa, Ben L., Supervisor
Datum van toekenning20-jun-1997
StatusPublished - 1997

Citeer dit