Mono-cyclopentadienyl complexes of titanium and vanadium: synthesis and reactivity

Jan Nieman

Onderzoeksoutput

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Liefde Meijer, Hendrikus, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1983

Citeer dit