MONOCLONAL-ANTIBODIES AGAINST HERPES-SIMPLEX VIRUSES

AJ SCHEFFER*, DGAM KOEDIJK, T ABEE, ADME OSTERHAUS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)269-274
Aantal pagina's6
TijdschriftDevelopments in biologicals
Volume57
StatusPublished - 1984

Citeer dit