MONOCLONAL-ANTIBODIES TO RAT LYMPHOCYTE-B (SUB-)POPULATIONS

FGM KROESE*, D OPSTELTEN, AS WUBBENA, GJ DEENEN, J ATEN, EH SCHWANDER, L DELEIJ, P NIEUWENHUIS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)81-89
Aantal pagina's9
TijdschriftAdvances in experimental medicine and biology
Volume186
StatusPublished - 1985

Citeer dit