Moral Responsibility for Large-Scale Events: The Difference between Climate Change and Economic Crises

Boudewijn de Bruin*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
171 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelMoral responsibility and the financial crisis
RedacteurenPA French, HK Wettstein, J Dempsey, T Sorell
UitgeverijWiley-Blackwell
Pagina's191-212
Aantal pagina's22
ISBN van geprinte versie9781119558194
DOI's
StatusPublished - 2018

Publicatie series

NaamMidwest Studies in Philosophy
UitgeverijWILEY-BLACKWELL
Volume42
ISSN van geprinte versie0363-6550

Citeer dit