Moral theories, Homeric questions and the shaft graves of Mycenae. A response

Sofia Voutsaki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)105-116
Aantal pagina's12
TijdschriftArchaeological Dialogues
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jun-2010

Citeer dit