Morbidity in hospitalized patients receiving human albumin: A meta-analysis of randomized, controlled trials

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)915-915
Aantal pagina's1
TijdschriftCritical Care Medicine
Volume33
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2005

Citeer dit