Morbillivirus in monk seal mass mortality

A Osterhaus, J Groen, H Niesters, M van de Bildt, B Martina, L Vedder, J Vos, H van Egmond, B Abou-Sidi, M E Barham

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)838-9
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume388
Nummer van het tijdschrift6645
DOI's
StatusPublished - 28-aug-1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit