MORE ON MODIFIED DYNAMICS

M MILGROM*, RH SANDERS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)25-25
Aantal pagina's1
TijdschriftNature
Volume362
Nummer van het tijdschrift6415
StatusPublished - 4-mrt.-1993

Citeer dit