More research is needed before we regard POP-Q stage 1 prolapse as normal

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1291
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational urogynecology journal
Volume25
Nummer van het tijdschrift9
Vroegere onlinedatum4-jul-2014
DOI's
StatusPublished - sep-2014

Citeer dit