More suffocating Bonds?! Conceptual and legal flaws of the unnecessary proposal

Dimitry Kochenov

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)28-31
Aantal pagina's4
TijdschriftEUI Law Working Papers
Volume2019
Nummer van het tijdschrift24
StatusPublished - 2019

Citeer dit