More than a feeling: strategic emotion expression in intergroup conflicts

Julia Sasse

Onderzoeksoutput

331 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er zijn veel verschillende vormen van conflict, maar een aspect wat vrijwel alle conflicten delen is dat ze verschillende – veelal negatieve – emoties teweeg brengen. Deze emoties zijn geen ‘bijproducten’ van een conflict maar geven het conflict vorm: Hoe we ons voelen beïnvloedt hoe we ons gedragen en de emoties die we uiten beïnvloedt hoe anderen reageren (de Vos et al., 2013; Kamans et al., 2014; Smith & Mackie, 2008). In dit proefschrift onderzocht ik of dit betekent dat emoties strategisch geuit kunnen worden, dus om de reacties van anderen te beïnvloeden. Ik stelde twee aspecten van strategische emotie uiting voor, namelijk dat uiting en ervaring niet hetzelfde zijn en dat uiting sterker dan ervaring samenhangt met wenselijke doelen. Mijn onderzoek laat zien dat leden van benadeelde groepen verdriet en angst uitten (steun-vragende emoties) om steun van derden te activeren terwijl ze deze emoties afzwakten in communicatie met opponenten, wat logisch lijkt aangezien ze hier geen steun verwachtten. Het bagatelliseren van emoties heb ik ook in een tweede onderzoekslijn gevonden: Ik onderzocht de bereidheid van vrouwen om woede over seksistische opmerkingen te uiten en vond dat ze meer woede ervoeren dan ze wilden uiten, waarschijnlijk vanwege verwachte terugslag. Het blijkt lastig om de verschillen tussen emotie ervaring en uiting te overbruggen, wat impliceert dat overtuigingen over mogelijke consequenties van emotie uiting moeilijk te overkomen zijn. Dit proefschrift laat zien dat de emoties die men uit niet per se reflecteren wat men voelt maar daarentegen wat men wilt communiceren. de Vos, B., van Zomeren, M., Gordijn, E. H., & Postmes, T. (2013). The communication of “pure” group-based anger reduces tendencies toward intergroup conflict because it increases out-group empathy. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(8), 1043-1052. Kamans, E., van Zomeren, M., Gordijn, E. H., & Postmes, T. (2014). Communicating the right emotion makes violence seem less wrong: Power-congruent emotions lead outsiders to legitimize violence of powerless and powerful groups in intractable conflict. Group Processes & Intergroup Relations, 17(3), 286-305. Smith, E. R., & Mackie, D. M. (2008). Intergroup emotions. In M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, & L. Feldman Barrett (Eds.), Handbook of emotions (pp. 428-439). New York: Guilford Press
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Spears, Russell, Supervisor
  • Gordijn, Ernestine, Supervisor
Datum van toekenning2-nov-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0122-5
Elektronische ISBN's978-94-034-0121-8
StatusPublished - 2017

Citeer dit