More than a transcription factor: SpoOA mediates phenotypic heterogeneity and controls replication in Bacillus subtilis

Imke Greet de Jong

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Bacillus subtilis, een belangrijke bacterie Bacillus subtilis is een niet-pathogene bacterie die algemeen kan worden aangetroffen in de bodem. Deze bacterie wordt zeer veel gebruikt als modelorganisme om biologische processen te bestuderen die klinisch relevant zijn. Nauw verwante leden van het geslacht Bacillus zijn bijvoorbeeld Bacillus anthracis (de bacterie die antrax veroorzaakt) en Bacillus cereus (een van de bacterien die voedselvergiftiging veroorzaakt). Bacilli komen voor als levende cellen, maar onder extreem stressvolle omstandigheden kunnen ze ook overgaan tot een soort 'slaaptoestand'. Deze vorm van Bacillus-celien heten 'sporen'. Sporen zijn metabolisch inactieve vormen van cellen en ze zijn bestand tegen stressfactoren zoals hitte, uitdroging en UV-licht. Omdat ze sporen kunnen vormen zijn Bacilluscellen moeilijk uit voedingsproducten te verwijderen. Andere schadelijke organismen die sporen vormen en uit levensmiddelen verwijderd moeten worden zijn onder andere bacterien van het geslacht Clostridium en bepaalde schimmels. Het is daarom belangrijk om de processen die een rof spelen in sporevorming te bestuderen om ze beter te begrijpen. Bacillus subtilis kan sporen vormen, maar is niet schadelijk voor de gezondheid. Daarom is dit een geschikt modelorganisme om sporevorming mee te onderzoeken om zo belangrijke processen op te helderen die ook plaatsvinden in nauw verwante pathogene bacterien. Bovendien heeft Bacillus subtilis bepaalde eigenschappen die nuttig zijn voor de industrie. 20 maakt de bacterie bijvoorbeeld 'exoproteases'. Dit zijn verbindingen die eiwitten afbreken. Bacillus subtilis wordt gebruikt om deze exoproteases op grote schaal te produceren; dit is een belangrijk actief ingredient van waspoeder om vuil uit onze kleding te verwijderen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuipers, Oscar, Supervisor
Datum van toekenning18-nov-2011
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789461910707
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit