More than moral motivations: The moderating role of human capabilities on the relationship between personal norms and pro-environmental behavior

Pedro Augusto Bertucci Lima*, Octaviano Rojas Luiz, Fernanda Pereira Sartori Falguera, Marcelo Furlan, Enzo Barberio Mariano, Judith Irene Maria de Groot

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'More than moral motivations: The moderating role of human capabilities on the relationship between personal norms and pro-environmental behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology

Keyphrases