More than mundane matters: An exploration of how schools organize professional learning teams

Fenna Wolthuis*, Mireille D. Hubers, Siebrich de Vries, Klaas Veen, van

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'More than mundane matters: An exploration of how schools organize professional learning teams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Social Sciences