MORPHOLOGY OF MUSCLES OF MASTICATION IN ALBINO-RAT, RATTUS-NORVEGICUS (BERKENHOUT, 1769)

WA WEIJS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  50 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)321-340
  Aantal pagina's20
  TijdschriftActa morphologica neerlando-Scandinavica
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1973

  Citeer dit