Mortality and risk factors for late death in tetralogy of Fallot: the Japanese Nationwide Multicenter Survey

T Ebels*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)424-424
Aantal pagina's1
TijdschriftCardiology in the young
Volume12
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - okt.-2002

Citeer dit