MOSSBAUER STUDY OF CONDUCTION ELECTRON RESPONSE IN DOPED MAGNETITE

C BOEKEMA, F VANDERWOUDE, GA SAWATSKY

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2439-2448
  Aantal pagina's10
  TijdschriftJournal of physics c-Solid state physics
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - 1976

  Citeer dit