Motivating Wittgenstein's perspective on mathematical sentences as norms

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-19
Aantal pagina's20
TijdschriftPhilosophia Mathematica
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2011

Citeer dit