Motivatie om leraar te worden: Validering van het FIT-Choice instrument voor de Nederlandse context

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit onderzoek gaat in op de externe validiteit van de Factors Influencing Teaching (FIT-) Choice Scale, een in Australië ontwikkelde vragenlijst om de motivatie om leraar te worden in kaart te brengen. Deze vragenlijst, gebaseerd op de FIT-Choice theorie van Watt en Richardson, bestaat uit items die zowel de motivatie om leraar te worden, als de concepties over onderwijs meten. Het doel van dit onderzoek was om de factorstructuur van het instrument in de Nederlandse context te bestuderen. Verder richt het onderzoek zich op de motivatie en concepties van aanstaande en ervaren leraren. We hebben data verzameld bij 3 groepen aanstaande en ervaren leraren uit het primair en secundair onderwijs (Ntotaal= 476). De oorspronkelijke motivatie factorstructuur kon deels gereproduceerd worden. De factorstructuur voor de concepties over onderwijs werd grotendeels gereproduceerd. Uit ons onderzoek blijkt dat met een aantal aanpassingen het FIT-choice instrument gebruikt kan worden voor het in kaart brengen van de motieven en concepties van (aanstaande) leraren. Twee motieven bleken belangrijke motieven om te kiezen voor het beroep: het werken met kinderen/adolescenten en de intrinsieke waarde van het lesgeven. Daarnaast bleken de ideeën over de hoge eisen van het beroep belangrijk voor de keuze voor het lerarenberoep.
Vertaalde titel van de bijdrageMotivation to become a teacher: Validation of the FIT-Choice instrument for the Dutch context.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)324-343
Aantal pagina's20
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume92
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2015

Citeer dit