Motiveren rechters het gevaar? Een kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar de motivering van waarom aan het gevaarscriterium is voldaan bij het opleggen en verlengen van tbs

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)290-308
Aantal pagina's19
TijdschriftProces
Volume100
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 31-okt.-2021

Citeer dit