Motor EP physiology, risks and specific anesthetic effects

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)218-234
  Aantal pagina's17
  TijdschriftHandbook of Clinical Neurophysiology
  Volume8
  Nummer van het tijdschriftC
  DOI's
  StatusPublished - 2008

  Citeer dit