Motor profile and cognitive functioning in children with spina bifida

A. Vinck*, N.W.G. Nijhuis-van der Sanden, N.J.A. Roeleveld, R. Mullaart, J.J. Rotteveel, B. Maassen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)86-92
Aantal pagina's7
TijdschriftEuropean Journal of Paediatric Neurology
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit