Bewegingsgeoriënteerde interventies voor personen met (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen: een literatuuronderzoek

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Er bestaat weinig kennis over de effectiviteit van bewegingsgeoriënteerde interventies voor personen met (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen al dan niet in combinatie met motorische beperkingen. Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de effecten van bewegingsgeoriënteerde interventies op het motorisch, cognitief en/of sociaal functioneren van de beschreven doelgroep. Een systematisch literatuuronderzoek is uitgevoerd, waarbij voor de periode 1 januari 1982 t/m 31 mei 2012 PubMed, PsycINFO, ERIC en CINAHL zijn doorzocht. De data-extractie vond plaats aan de hand van een vast format. In totaal zijn 45 studies geïncludeerd; in 40 studies was gebruikgemaakt van een single-subject design en in vijf studies van een groepsdesign. De meerderheid van de onderzochte interventies was gericht op behavioristische technieken, al dan niet in combinatie met ondersteunende technologie. Alle bewegingsgeoriënteerde interventies, ongeacht inhoud en intensiteit, lieten positieve effecten zien op het motorisch functioneren. Hoe motorische activering invloed heeft op het cognitief en sociaal functioneren, wat precies werkt en wanneer, hoe en waarom, zijn vragen waarop tot nu toe nog een duidelijk antwoord ontbreekt.
Vertaalde titel van de bijdrageMovement-based interventions for people with severe or profound intellectual disabilities: A literature review
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)121-129
Aantal pagina's9
TijdschriftNeuropraxis
Volume19
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - sep-2015

Citeer dit