mTOR under stress

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  452 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het ‘mechanistic/ mammalian target of rapamycin complex 1’ (mTORC1) is een belangrijke metabole regulator die signalen van aminozuren, groeifactoren en energie integreert om het cel metabolisme te controleren. Het mTORC1 kinase versterkt vrijwel alle anabole processen en remt katabolisme, om celgroei te stimuleren. Gedurende stress bevordert mTORC1 ook cel overleving. Daarom is mTORC1 activiteit nodig om onder gunstige en ongunstige omstandigheden respectievelijk groei en overleving te faciliteren. Hyperactiviteit van mTORC1 resulteert echter in celdood doordat metabolisme en groei worden losgekoppeld van de regulatoire signalen. Vandaar dat mTORC1 activiteit nauwkeurig geregeld moet worden om (i) anabole processen en celgroei te bevorderen wanneer er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn, en (ii) anabole en katabole processen te balanceren om overleving van de cel bij stress mogelijk te maken. Terwijl de moleculaire mechanismen die anabole signalen naar mTORC1 mediëren uitgebreid beschreven zijn, zijn mechanistische studies over stress-signalering naar mTORC1 en mTORC1-gemedieerde modificatie van cel metabolisme relatief schaars. Dit proefschrift richt zich op de mechanismen die het evenwicht regelen van mTORC1 activiteit en functie gedurende stress. We identificeren nieuwe mechanismen die het evenwicht tussen anabole en catabole processen regelen om tijdens stress cel overleving te ondersteunen. Onze inzichten suggereren een belangrijke ‘Achilleshiel’, wat een therapeutisch doel kan dienen in de behandeling van kanker.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Thedieck, Kathrin, Supervisor
  • Grellscheid, Sushma-Nagaraja, Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning20-feb.-2019
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789463235013
  Elektronische ISBN's9789463235020
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit