Muddy Waters: Unclaene Fish in Aelfric's 'Colloquy'

Sebastian Sobecki

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)285-289
  Aantal pagina's5
  TijdschriftNeuphilologische Mitteilungen
  Volume107
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit