Multi-level ILU preconditioners and continuation methods in fluid dynamics

Onderzoeksoutput

1686 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het dagelijkse leven hebben we veel te maken met stromingen van vloeistoffen en gassen. Een manier om inzicht te krijgen in het gedrag van stromingen is het uitvoeren van experimenten. Hierbij kan men denken aan het doen van metingen aan stromingen rond een auto of vliegtuig in een windtunnel. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Uitgever
StatusPublished - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-level ILU preconditioners and continuation methods in fluid dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit