Multi objective project to enhance student's skills: ethical reasoning, teamwork, technology and communications

Albert Boonstra, George Peek, Lucia Peek, Maakestad William

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
UitgeverijUniversity of Western Illinois
Aantal pagina's38
StatusPublished - 1997

Citeer dit