Multicriteria Evaluation: Measures, Manipulation, and Meaning—A Reply

H. Voogd*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    11 Citaten (Scopus)
    Filter
    Special issue editing

    Zoekresultaten