‘Multidisciplinaire spirituele zorg: De relevantie voor het beroepsprofiel van de geestelijk verzorger

Hetty Zock, Joep van de Geer

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  De ontwikkeling van de palliatieve zorg in het reguliere zorgaanbod is in Nederland relatief laat op gang gekomen. Het besef dat deze ontwikkeling het dominante taalveld in de zorg verrijkte met de termen spiritualiteit en spirituele zorg en daarmee een nieuw terrein ontsloot voor primaire zorgverleners èn geestelijk verzorgers, ontstond pas rond 2006. Dit heeft nieuwe impulsen gegeven aan het beroepsprofiel van geestelijk verzorgers. In deze bijdrage wordt de recente ontwikkeling met betrekking tot de aandacht voor spirituele zorg in de palliatieve zorg beschreven en formuleren we een aantal thema’s waarop, naar onze mening, de inbreng van de expertise van de beroepsgroep van essentieel belang is. Twee kritische succesfactoren voor de ontwikkeling van multidisciplinaire spirituele zorg worden genoemd: de beschikbaarheid van geschikte diagnostische instrumenten en consensus over de bijdrage van geestelijk verzorgers ten aanzien van scholing en gebruik van dergelijke instrumenten. Op basis van dit vooronderzoek wordt wetenschappelijk onderzoek voorbereid, waarin scholing van primaire zorgverleners door geestelijk verzorgers in hermeneutisch gebruik van diagnostische instrumenten wordt ontwikkeld en geëvalueerd. Voortgaande discussie is gewenst ten aanzien van twee thema’s: de toepasbaarheid van het biopsychosociaalspirituele zorgmodel buiten de palliatieve zorg en de grenzen van spirituele diagnostiek.
  Originele taal-2Dutch
  TitelHandboek spiritualiteit in de palliatieve zorg
  SubtitelTerminale zorg, onderwijs, onderzoek en samenwerking samenhangend in beeld
  RedacteurenWim Smeets
  UitgeverijParthenon
  Pagina's41-51
  Aantal pagina's10
  ISBN van geprinte versie9789079578689
  StatusPublished - 2015

  Publicatie series

  NaamUtrechtse Studies
  Volume19

  Citeer dit