Multidisciplinary oncology care pathways, evaluation of organisational interventions

  Onderzoeksoutput

  494 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In het proefschrift van Van Huizen worden de reorganisatie van multidisciplinaire medische overleggen (MDO’s) en video-confereren (VC) geëvalueerd. Het bleek dat door de invoering van een multidisciplinair eerste-dag spreekuur voor hoofd-hals-kanker en de reorganisatie van het gastro-intestinale oncologische MDO, de efficiëntie van de zorgtrajecten, vooral de wachttijd tot behandeling, verbeterde. Daarnaast bleek dat bij multidisciplinaire behandelingen het informeren van de patiënt extra aandacht verdient en wensen steeds moeten worden meegewogen.
  Zes verschillende vormen van VC in oncologische netwerken werden geïdentificeerd. De toepassingen van VC varieerde van ad hoc overleg met experts over behandeling van complexe casussen of zeer zeldzame tumoren, tot regulier overleg tussen zorgprofessionals, bijvoorbeeld in de palliatieve zorg. Voordelen van VC voor patiënten waren minder reizen voor diagnostisch onderzoek, betere coördinatie van zorg, betere toegang tot schaarse voorzieningen en behandeling in de eigen regio. Voordelen voor zorgmedewerkers waren optimalisatie van behandelplannen door multidisciplinaire discussies van complexe cases, tegelijkertijd informeren van zorgmedewerkers over wijzigingen in het zorgplan voor individuele patiënten en medische ontwikkelingen, verbeterde zorgcoördinatie en minder reizen.
  Het reguliere VC-MDO Hoofd-Hals Oncologie tussen een Universitair Medisch Centrum Groningen en haar partner Medisch Centrum Leeuwarden bleek vooral van waarde voor het bespreken van complexe casussen, omdat het andere team er met een ‘frisse blik’ naar keek, en voor het afstemmen van medisch beleid.
  Voor de aansturing van een zorgtraject bleek er behoefte te zijn aan een ‘real-time dashboard’ betreffende diagnostische procedures en behandelplannen. De meerwaarde van zo’n dashboard zou in toekomstig onderzoek geëvalueerd moeten worden.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Roodenburg, Jan, Supervisor
  • Dijkstra, Pieter, Supervisor
  • Ahaus, Kees, Supervisor
  Datum van toekenning6-apr.-2022
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  DOI's
  StatusPublished - 2022

  Citeer dit