Multidrug resistant tuberculosis

WA Geerligs, R van Altena, TS van der Werf*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)980-980
  Aantal pagina's1
  TijdschriftThorax
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - dec.-2001

  Citeer dit