Multimorbidity patterns and its associations with health literacy in chronic kidney disease patients

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)100-100
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Public Health
Volume31
Nummer van het tijdschriftSupplement_3
DOI's
StatusPublished - okt-2021

Citeer dit