Multiple actions of serotonin on lateral septal neurons in rat brain

M JOELS, MJ TWERY, P SHINNICKGALLAGHER, JP GALLAGHER

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)203-204
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
Volume129
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - 23-sep-1986

Citeer dit