Reactie op 'polyfarmacie en irrationele combinaties van psychofarmaca bij verblijfspatienten in het A P Z: Kunstfout of onvermijdelijk?'

J.J. Stolker, W.A. Nolen, C.M. Sterrenburg-Van De Nieuwegiessen, A.J.M. Loonen, J.B. Bakker

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageMultiple drug treatment and irrational combinations of psychotropic agents in inpatients of general psychiatric hospitals: An error of the art or inevitable? [2] (multiple letters)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)858-860
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume42
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 27-mrt-2000

Citeer dit