Multiple pregnancy after assisted reproduction

B Cohlen*, A Cantineau, T D'Hooghe, ET Velde

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)452-453
  Aantal pagina's2
  TijdschriftLANCET
  Volume366
  Nummer van het tijdschrift9484
  StatusPublished - 6-aug-2005

  Citeer dit