Meerdere staten van werkgeheugen: Reciprocity between internal maintenance and visual attention

Edyta Sasin

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

335 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het werkgeheugen stelt ons in staat om waargenomen informatie vast te houden en te verwerken. Dit is essentieel voor verschillende taken in het dagelijkse leven. De hoeveelheid informatie die in het werkgeheugen kan worden vastgehouden is beperkt, en zodoende is het van belang dat we alleen relevante informatie vasthouden en dat irrelevante informatie onderdrukt wordt. In dit onderzoek is gekeken naar hoe de activatie van informatie in het werkgeheugen beïnvloedt wordt door verschillende taken.

Uit het onderzoek blijkt dat de verwerking van de betekenis van een woord tot activatie in het werkgeheugen leidt. Deze activatie leidt ertoe dat onze aandacht automatisch getrokken wordt door nieuwe informatie die overeenkomt met de betekenis van het woord. Wanneer we dit woord niet hoeven te onthouden wordt de activatie uitgewist wanneer we onze aandacht nodig hebben voor een nieuwe taak, bijvoorbeeld het oplossen van een som. Als we het woord echter moeten onthouden, blijkt de activatie in stand te blijven na het uitvoeren van een dergelijke taak. Het onderzoek laat tevens zien dat mensen in staat zijn om werkgeheugen activatie snel te onderdrukken wanneer zij daartoe een instructie krijgen. Daarnaast toont het onderzoek aan dat we niet in staat zijn om de activatie van de verschillende eigenschappen van een object selectief te onderdrukken, bijvoorbeeld wanneer we alleen de kleur van het object proberen te onthouden.

Tezamen laten deze bevindingen zien dat de activatie van informatie in het werkgeheugen flexibel en snel kan worden aangepast op basis van de vereisten van een taak.
Vertaalde titel van de bijdrageMeerdere staten van werkgeheugen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Lorist, Monicque, Supervisor
  • Nieuwenstein, Mark, Co-supervisor
Datum van toekenning21-dec-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0315-1
Elektronische ISBN's978-94-034-0314-4
StatusPublished - 2017

Citeer dit