Multiple-tie networks, structural dependence, and path-dependency: Another look at hybrid forms of governance - Comment

S Lindenberg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)188-196
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of institutional and theoretical economics-Zeitschrift fur die gesamte staatswissenschaft
Volume152
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt.-1996

Citeer dit